O mnie

Ryszard MautheRyszard Mauthe - Doradca Restrukturyzacyjny - Syndyk - posiada Licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego Nr 29 Ministra Sprawiedliwości z dnia 04.08.2009 r. Jest uznanym przez sądy i administrację ekspertem z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie oraz ekspertem rynku nieruchomości z dużym doświadczeniem biznesowym i posiada Licencję Ministra Infrastruktury Nr 9512 i tytuł zawodowy Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Licencję Ministra Infrastruktury Nr 19 508 i tytuł zawodowy Zarządcy Nieruchomości. Ustanowiony jest biegłym sądowym od 1992 roku – aktualnie - z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Kielcach , Sądu Okręgowego Krakowie, Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Przemyślu - z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami (restrukturyzacja przedsiębiorstw), prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe) oraz zarządzania nieruchomościami.

  • Doradca Restrukturyzacyjny - Syndyk - Licencja Nr 29 - Minister Sprawiedliwości
  • Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami - Licencja Nr 9512 - Minister Infrastruktury
  • Zarządca Nieruchomości - Licencja Nr 19 508 - Minister Infrastruktury
  • Biegły Sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Okręgowego Krakowie, Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sądu Okręgowego w Przemyślu w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami (restrukturyzacja przedsiębiorstw) , prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe) oraz zarządzania nieruchomościami

Ryszard Mauthe działa na rynku obsługi przedsiębiorstw od 1992 r., kiedy założył i prowadził jako współwłaściciel Kancelarię Rachunkowo-Podatkową z obsługą prawną przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie sądowe- od 1994 r. podejmował się wykonywania czynności syndyka i nadzorcy sądowego w różnorodnych postępowaniach upadłościowych, układowych i naprawczych , zaś od 1992 r.- do chwili obecnej nieprzerwanie jest ustanowiony biegłym sądowym . Prowadził jako jeden z pierwszych syndyków czynności w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaś jako nadzorca sadowy wykonywał czynności w zakończonym zawarciem układu dużym postępowaniu układowym. Wykonywał czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym dużego czynnego przedsiębiorstwa spółki kapitałowej – ukończone spektakularnym sukcesem w postaci reaktywacji firmy. Dokonując głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - prowadząc nieprzerwanie z zyskiem działalność gospodarczą z zakresu robót budowlanych (przez cały czasokres postępowania) - zaspokoił wszystkich wierzycieli w całości. Nadwyżkę majątku pozostałą po zaspokojeniu wierzycieli w postaci czynnego, dochodowego przedsiębiorstwa budowlanego z wysokimi aktywami czynnymi przekazał po zakończeniu postępowania właścicielowi. Jako pełnomocnik koncernu paliwowo-energetycznego oraz właściciel przedsiębiorstwa Ryszard Mauthe Real Estate - pełniąc funkcje inwestora zastępczego - realizował w systemie „pod klucz” inwestycje kompleksów handlowo usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania czynnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi – spółkami kapitałowymi, spółdzielniami, przedsiębiorstwami transportowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi (w pięciu średniej wielkości wg nomenklatury UE przedsiębiorstwach sprawował funkcje Prezes Zarządu, sprawował funkcje Dyrektora Naczelnego sp. z o.o., Dyrektora Generalnego sp. z o.o., Prezesa Zarządu – Kierownika Ogólnego Spółdzielni). Pełnił z powodzeniem odpowiedzialne funkcje zarządcze zastępcy dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych dużej jednostki budżetowej ( 500 etatów) oraz funkcje zastępcy dyrektora, kierownika produkcji- w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Ryszard Mauthe specjalizuje się w szczególności w zarządzaniu : przedsiębiorstwami przemysłowymi (np. przemysł elektromaszynowy, automatyka przemysłowa, produkcja metalowa, AGD , chemia gospodarcza), przedsiębiorstwami spółdzielczymi , transportowymi, gospodarką nieruchomościami, w zagadnieniach prawa nieruchomości ( związanych z: doradztwem rynku nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, obrotem nieruchomościami). Preferuje obsługę przedsiębiorstw MiSP i dużych , a w szczególności spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółki akcyjne), spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni mieszkaniowych.

Współpracuje z osobami o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, wykonuje kompleksowe prace o specyficznym, niszowym profilu działalności dla Klientów o różnorodnych potrzebach w zakresie obsługi, a w szczególności z zakresu prawa restrukturyzacyjnego tj. postępowań układowych i postępowań sanacyjnych oraz z zakresu prawa upadłościowego.