Oferta

Wykonywanie czynności zgodnie z ustawą "Prawo upadłościowe" ( Dz. U. z 2015 poz. 233 i 978 ze zm… ) oraz czynności na zasadzie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. "Prawo restrukturyzacyjne" ( Dz.U. z 2015 poz. 978 ze zm…)

  • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
  • czynności doradztwa restrukturyzacyjnego:
     porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu restrukturyzacji i upadłości
  • świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości
  • zagadnienia z prawa nieruchomości (w tym w zagadnienia związane z: doradztwem rynku nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, obrotem nieruchomościami).